ЗАТВЕРДЖУЮ

                                               Міський голова

                                                                                _______________Л.М.Печерський

                                                         

                                                         “__”_________2014 р.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом

Теплодарської міської ради

станом на 01.01.2014 року

       

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради  здійснював надані йому делеговані повноваження згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”  у 2013році :

Гл.2.ст.27.Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

б) делеговані повноваження

1)розгляд і узгодження  планів підприємств, установ і організацій, що не належать  до комунальної власності територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні , екологічні наслідки, підготовка до них висновків і внесенні пропозицій до відповідних органів:

  Підприємства, діяльність яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, в місті не зареєстровані.

            Відділом соціально-економічного розвитку проводиться робота щодо дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”.За 12 місяців 2013 року Теплодарською міською радою  та ії виконавчим комітетом було прийнято 2 регуляторних акти. Закон України “Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” “, крім визначення  загальних принципів державної регуляторної політики і правил розроки  та введення в дію регуляторних актів, передбачає обов”язкове відстеження  результативності регуляторних актів (ст.10 Закону).Протягом   2013 року було проведено 13 відстежень результативності регуляторних актів.

2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають у місті:

облік громадян м.Теплодар ведеться  міським відділом статистики:

на 01.12.2013 року в м.Теплодар постійно проживають 10418 осіб

ст.28.Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

б)делеговані повноваження

1)здійснення відповідно до закону контролю  за дотриманням зобов”язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності: Фінансовим управлінням виконавчого комітету Теплодарської міської ради здійснюється контроль за дотриманням зобов`язань щодо платежів до місцевого бюджету в розрізі податків, зборів і платежів.

На жаль при формування бюджету міста Теплодар на 2013 рік забезпечення делегованих повноважень держави було не в повному обсязі, нестача планових асигнувань складала 3,1 млн.грн., тому при  прийнятті рішення про бюджет  міста Теплодарська міська рада була змушена спрямувати майже 5 млн. грн. заплановані власні доходи на покриття видатків делегованих повноважень.

Крім того необхідно  зазначити що, навіть після спрямування доходів ІІ  кошику залишилися незабезпеченими  делеговані повноваження (в частині захищених статей) на 1954,5  тис.грн.

Протягом другої половини    фінансового року надійшли додаткові дотації на загальну суму 1954400 грн., в т.ч. за видами:

- на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 1 954 400 грн.;

Плановими призначеннями делеговані зобов”язання у 2013 році забезпечені на 100%  за рахунок спрямування власних надходжень місцевого бюджету та режиму суворої економії бюджетних коштів.

Протягом січня-грудня 2013 року фінансове управління виконавчого комітету провело фінансування видатків за делегованими повноваженнями на загальну суму 23 837 107 грн. що складає 100% до  фактичних видатків.

Станом на 31.12.2013 року видатки на оплату праці  бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів профінансовані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по оплаті праці відсутня.

З метою ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування фінансове управління систематично та планомірно проводить роботу щодо планування, фінансування та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів  зокрема на видатки по делегованим повноваженням. Протягом поточного року проведено 12 засідань координаційної ради із забезпечення надходжень до місцевого бюджету  та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від платників зареєстрованих на території Теплодарської міської ради. До порядку денного було включено для розгляду та аналізу 46 питання, запрошено на засідання 917 керівників та представників підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Спеціалістами фінансового управління проведено 99 перевірок з питань правильності планування, складання штатних розписів та тарифікації, ефективності використання бюджетних коштів. За підсумками проведених перевірок всі виявлені порушення та недоліки усунуті.

2)здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів:

Головним спеціалістом відділу соціально-економічного розвитку проводиться щодекадний моніторинг цін у торговельній мережі  міста на основні продукти харчування щодо недопущення  підвищення торговельної надбавки на основну групу продуктів  харчування (згідно розпорядження  голови Облдержадміністрації від 2 жовтня 2003 року №790/А-2003 зі змінами та доповненнями від 21 грудня 2007 року №943/А-2007).

Для забезпечення населення міста продовольчими товарами за цінами товаровиробників починаючи з серпня 2013 року щосуботи  організовувалися  ярмарки з продажу сільскогосподарської продукції.

Управління  майна та інвестицій Теплодарської міської ради здійснює відповідно до законодавства  контроль за дотриманням  тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території:

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради  з метою сприяння здійснення  інвестиційної діяльності  здійснює  залучення та освоєння коштів з обласного та державного бюджетів. В 2013 році з обласного бюджету  виділені кошти на виконання робіт :

“Реконструкція  каналізаційної насосної станції(КНС-2) –                                286,5 тис.грн;

“Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплодарської

  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.Теплодарської міської ради

  за адресою: Одеська область,м.Теплодар, вул.Комунальна,2” –                    1219,5 тис.грн.

ст.29. Повноваження  щодо управління комунальною  власністю

б) делеговані повноваження: погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих у місті, які перебувають у державній власності:

  Погоджуються  в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих у місті, які перебувають  у державній власності: Міський центр зайнятості; Міський сектор статистики; Відділ Державного казначейства; ДНЗ ”Теплодарський  професійний ліцей”; Управління державної ветеринарної медицини.

Не погоджено в установленому законодавством порядку реорганізація  важливих для міста державних структур:

Теплодарське міське управління юстиції, у т.ч.

Відділ державної  виконавчої служби;

Відділ  державної реєстрації актів цивільного стану; ( Наказ Мін-ва юстиції від 22.11.2012 р.№1717/5; Постанова КМУ від 15.08.2012 р.№761);

Відділ Держкомзему (Постанова КМУ від 17.08.2011 р.№974)

Теплодарське МВ ГУ МВС України в Одеській області;(Постанова КМУ від 18 квітня 2012 року №304)

Теплодарська міська державна нотаріальна контора.

 

ст.30.Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного  обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв”язку

б) делеговані повноваження:

1)здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового  обслуговування, розвитку транспорту і зв”зку:

Надаються в оренду приміщення  суб”єктам господарської діяльності для розміщення об”єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг; проводиться робота щодо розширення видів товарів, що мають якнайбільше задовольнити потреби мешканців міста. Так, в торговельній мережі міста представлений широкий вибір продовольчих товарів, товарів дитячого асортименту, господарські  товари, меблі, одяг, взуття та ін. Відкриті пункти побутового обслуговування, які  надають різноманітні послуги: перукарські послуги, ремонт ювелірних виробів, пошиття та ремонт одягу, ремонт взуття, ремонт телерадіоапаратури, побутової техніки, реставрація подушок та ін. Протягом 2013 року працівниками відділу проводилася робота щодо організації та сприяння проведення  гастролей циркових колективів та інших розважальних заходів на території міста.

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв”язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об”єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і  здоровими умовами праці на цих підприємствах і об”єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об”єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних санітарних правил, інших вимог законодавства

Надається  консультаційна допомога суб”єктам господарювання з питань  належної організації, обслуговування населення, отримання документів дозвільного характеру та інших вимог законодавства підприємствами (фізичними особами – підприємцями) на об”єктах торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування;

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради  - головний розпорядник коштів, які направляються з міського бюджету на благоустрій міста, проведення капітального ремонту житлового фонду міста, видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та інше.

У м.Теплодар залучено приватне підприємство ТОВ “ЖЕБП “Наше місто” , яке обслуговує та утримує житлові будинки та прибудинкову територію.

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів:

Здійснюється контроль за виконанням  питань захисту прав споживачів, а

 також СПД усіх форм власності щодо дотримання правил торгівлі, порядку зайняття торгівельною діяльністю.

            Розглядались письмові  та усні заяви та скарги громадян, приймались необхідні заходи.

Проводився контроль на споживчому ринку міста за наданням споживачам

 необхідної та достовірної інформації про товар (роботу, послуги), належність та режим роботи СПД.

            Згідно скарг мешканців міста щодо придбання ними товару неналежної якості проводились перевірки суб'єктів господарювання щодо додержання  законодавства про захист прав  споживачів.

Працівниками відділу соціально-економічного розвитку  здійснюється  контроль  на споживчому ринку міста  з питань надання  споживачам необхідної доступної достовірної інформації про належний  режим роботи суб'єктів  господарювання, а також  належність куточку споживача, ярликів цін маркуванням. Ведеться методично - роз'яснювальна  робота  з суб'єктами господарювання та з споживачами.

4)       встановлення за погодженням з власниками зручного для населення  режиму роботи розташованих у місті підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності:

за погодженням з власниками встановлюється  зручний для населення режим роботи розташованих у місті підприємств сфери обслуговування незалежно від форми  власності. Розпорядженням міського голови від 25.10.2004р. № 307-Р встановлений режим роботи підприємств та закладів ресторанного господарства.

5)       облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням:

Облік житлового фонду, здійснення контролю за його використанням проводиться Управлінням майна та інвестицій Теплодарської міської ради згідно законодавства.

У м.Теплодар залучено приватне підприємство ТОВ “ЖЕБП “Наше місто” , яке обслуговує та утримує житлові будинки та прибудинкову територію.

Підприємство ТОВ “ЖЕБП “Наше місто”  утримує на балансі та обслуговує 41 житловий будинок комунальної власності -  загальна площа житлового фонду складає  171286 кв.м. та прибудинкову територію.

В 2013 році було придбано житло для окремих категорій населення  на суму 11895 тис.грн.

На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності з міського бюджету в 2013 році виділено 1024,0 тис.грн.

Щорічно ремонтуються  і фарбуються спортивні та дитячі гральні майданчики, які розташовано біля житлових будинків.

В 2013 році на здійснення видатків по житлово - комунальному господарству профінансовано 1714,19 тис.грн., з них:

1.За рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету профінансовано видатків на загальну суму     222,9   тис.грн., у тому числі:

- капітальний ремонт житлового фонду(на здійснення видатків по проведенню експертного обстеження ліфтів житлового фонду міста)

                               27,5 тис.грн;

- благоустрій міста: послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями,газонами; санітарне оброблення та прибирання територій,прибирання снігу, посипання песком, вуличне освітлення, послуги зі збиранням відходів,  малярні роботи та ін.        176,5 тис.грн.;

- технічно-інженерне обстеження на об”єктах незавершеного будівництва м. Теплодар (школа №2 на 44 класи, плавальний басейн школи)

                                18,9 тис.грн.;

             2.За рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету профінансовано видатків на суму у розмірі                1491.29 тис.грн., у т.числі :

-   на капітальний ремонт житлового фонду на суму у розмірі                    1024,0   тис. грн.;

- проведення робіт, пов”язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт                                                                                          303,4 тис.грн.(поточний ремонт - 99,4 тис.грн, капітальний ремонт – 204,00 тис.грн.);

- проведення робіт на об”єктах соціально-культурного

призначення                                                                                                          59,7 тис.грн.

 

( капітальний ремонт Дитячого садку №1 “Веселка” )

- благоустрій міста Теплодар (придбання обладнання)                                     8,2 тис.грн.;

- проведення робіт на об”єктах водопровідно-каналізаційного госп.            26,628 тис.грн.

( у т. ч. кап. ремонт мереж водопровідних внутрішньо квартальних

 м.Теплодар –11,882  тис.грн.; кап. ремонт електрообладнання –14.746 тис.грн.)

-  Проведення робіт на теплових мережах                                                        69,362 тис.грн.;

                       

6)       надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або доступну для них плату:

Надано 8 квартир громадянам, інвалідам ІІ групи, 1 категорії , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (акт приймання - передачі житла від управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації)

Надано 6 однокімнатних квартир дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування , а також осіб з їх числа  (регіональна програма , затв. рішенням Одеської обласної ради  від 04.07.2013 р. №825-УІ, міська програма , затв. рішенням Теплодарської міської ради від 31.01.2013 р.№332-УІ)

Проведена робота щодо розподілу  та оформлення документів для  отримання житла громадянами, які потребують  соціального захисту.

7)       здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих у місті, незалежно від форм власності:

Виконавчий комітет здійснює квартирний облік населення по місцю проживання. На квартирному обліку за місцем проживання при виконкому Теплодарської міської ради  ” знаходиться в черзі 282 родини . Громадська комісія з розгляду житлових питань контролює правомірність постановки на квартирний облік мешканців міста : проведено  11 засідань .

8)       видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій:

Видано 8 ордерів на квартири, придбані за державні кошти громадянам, інвалідам 2 групи, 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6 ордерів на квартири, придбані за державні кошти дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

2 ордери на квартири, які переведено з розряду службового житла у розряд постійного житлового фонду;

1 ордер на заселення службового житла.

9)       облік нежилих приміщень у місті незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади:

Облік нежилих приміщень  на території м.Теплодар здійснює Управління майна та інвестицій  Теплодарської міської ради.

Спеціалістами Управління майна та інвестицій вносяться пропозиції їх власникам  щодо  використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади.

Заключено 217 договорів оренди, середньо число діючих договорів в місяць  складає – 184, за якими складаються переліки для нарахування орендної плати та щомісячної її індексації. Проводилась робота  щодо  об”яв у міській газеті “Теплодарський вісник” з пропозиціями про передачу об”єктів комунальної власності в оренду – 43.

Проведено 32 засідання комісії щодо передачі об”єктів в оренду, складено 68 протоколів.

Підготовлено проект та затверджено Рішенням Теплодарської міської ради “Про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади м.Теплодар та пропозиції її розподілу ” від 30.05.2013 року №371- УІ.

Проводилась робота щодо організації та обстеженню приміщень з питань цільового їх використання – складено протоколи за підсумками перевірок та повідомлено  орендарям.

За 2013 рік нараховано плата за об”єкти оренди – 2589,96 тис. грн.(у т.ч. за оренду майна –2307,8 тис. грн.,компенсація плати за землю - 282,16 тис. грн.);

Поступило в бюджет міста за договорами            - 2546,22 тис. грн.(у т.ч. за оренду майна – 2278,77 тис.грн., компенсація плати за землю у вигляді податку на землю - 267,46 тис.грн.

10)   облік та реєстрація відповідно до закону об”єктів нерухомого майна незалежно від форм власності:

У відділ приватизації нерухомого майна та квартирного обліку надійшло 21 заява на здійснення приватизації квартир. Загальна площа приватизованих квартир складає

896,89 кв.м. в тому числі:

однокімнатних –9 квартир, загальною площею 287,19 кв.м;

двокімнатних – 6 квартири, загальною площею 312,4  кв.м;

трикімнатних  - 5 квартир, загальною площею 297,3    кв.м.

ст.31 Повноваження у галузі будівництва

б) делеговані повноваження

1)прийняття в  експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів у порядку, встановленому законодавством:

Виконавчим комітетом Теплодарської міської ради за поданням Відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Теплодарської міської ради:

Надано дозволів на будівництво індивідуальних жилих будинків –14;

Надано дозволів на будівництво садових будинків – 7;

Узгоджено проектної документації –20;

Надано дозволів на розміщення тимчасових споруд торгівельного, складського та побутового призначення (дозволів на виготовлення паспорту прив”язки ) – 11;

Надано адресних довідок – 107;

Надано дозволів на виконання робіт, пов”язаних з благоустроєм міста  - 6;

Розглянуто з наданням відповідних висновків проектів землеустрою індивідуальних земельних ділянок різноманітного призначення – 138.

Затверджено міські програми та положення:

“Програма з утворення(оновлення) містобудівної документації території та містобудівного кадастру м.Теплодар на 2013-2016 роки ”;

Програмостворення та розвитку містобудівного кадастру м.Теплодар”;

“Положення про порядок присвоєння поштових адрес об”єктам нерухомого майна у м.Теплодар”;

“Положення про службу містобудівного кадастру у м.Теплодар”;

Затверджено (відкориговано) “Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Теплодар”;

 

 

 ст.32 Повноваження у сфері освіти, охорони здоров”я, культури, фізкультури і спорту

б) делеговані повноваження:

1)забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування у місті, можливості навчання в школах державною та рідною мовою вивчення  рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через  національно-культурні товариства:

 Медичне обслуговування в місті  доступно та безоплатно:

медичний заклад на території міста - Теплодарська центральна міська лікарня (вищий рівень акредитації) забезпечує потребу населення міста в лікуванні - швидка невідкладна допомога, поліклініка, стаціонар на 25 ліжок - терапевтичний напрямок.

            На території м.Теплодар забезпечується  доступність і безоплатність системи освіти, можливість навчання державною та рідною мовами у навчальних закладах міста.

Відділом освіти Управлінням освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради:

-  контролюється  виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста Теплодар повної загальної середньої освіти;

- забезпечується в межах повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах міста, надається можливість навчатись російською мовою: Українською мовою навчаються 502 учні, російською – 396 учнів.

-         забезпечується оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Рішенням сесії Теплодарської міської ради  від 15.06.2011р. № 94-УІ затверджено міська комплексна програма “Освіта м.Теплодара на 2011-2014 роки ” з визначенням обсягів фінансування;

Сприяється  створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном.

 

2) Забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування , розвитку і вдосконалення мережі освітних і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення  договорів на  підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації  кадрів:

Відділом освіти управління освіти, культури та спорту контролюється дотримання навчальними закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу  освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

-         Збережено мережу навчальних закладів:

Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 42 класи/898 учнів;у тому числі  3 класи  вечерні / 27 учнів. У Теплодарській ЗОШ І-ІІІ ступенів  відповідно до потреб дітей, навчання здійснюється за індивідуальною формою навчання та екстернат. Навчальний процес здійснюється в одну зміну.

Дошкільний навчальний заклад №1”Веселка” загального типу комунальної власності –13 груп/283 дитини;

 Дошкільний навчальний заклад №2”Сонечко” загального типу комунальної власності –7 груп/157 дитини;

У дошкільних  навчальних закладах, згідно заяв батьків, організовується короткотривале перебування дітей у групах загального типу. Досягти 100% охоплення обов”язково  дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку допомагає гурток “Пізнайко” Будинку дитячої та юнацької творчості.

Навчальні заклади міста повністю укомплектовані педагогічними кадрами: 143 основних педагогічних працівників, бібліотекарів-2, сумісників –13. За останній рік 2 молодих спеціалісти прийшли працювати в загальноосвітній заклад міста. Замовлення здійснено на: музичного керівника дошкільного закладу –2, керівника вокального гуртка –1, вчителя фізичної культури –1, вчителя початкових класів –1.

У м.Теплодар  забезпечено розвиток фізичної культури  і спорту в закладах усіх форм власності. Визначаються  потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів.

Фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу в м.Теплодар здійснюють: заклади освіти (ДНЗ №1,ДНЗ№2 і ЗОШ І-ІІІ ступенів) згідно програм Міністерства освіти і науки, позашкільні заклади БДЮТ (гуртки туристичний, ,оздоровча гімнастика),ДЮСШ, на базі якої працюють відділення із 7 видів спорту(настільний теніс, греко-римська боротьба, міні-футбол, футбол, легка атлетика, шахи, шашки) Планування роботи проводиться згідно Календаря спортивно-масових заходів обласного СДЮСШОР.

Спортивні напрямки роботи у місті здійснюють громадські організації:

Федерація яутболу ФК “Теплодар”(голова Тарабіцин С.П.),СК “Енергетик” (Князев В.О.),”Кіокушункай”(Пуркар К.І.), “Нація”( Алексійчук О.А.),приватні підприємці спортивно-танцювального колективу “Джей-Денс” (Кравцови В.В. і Г.П.), вихованці яких приймають активну участь в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Спортсмени міської ГО інвалідів(Ярмоленко П.В.) у складі команди від Одеської області прийняли участь у ІХ-й Відкритій Всеукраїнської спартакіади ВОЇ СОІУ серед інвалідів у АР Крим.

Протягом року велися роботи по добудові міського спортивного стадіону.

 

3)             забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення:

відповідно до законодавства  ведуться реєстри пільгових категорій населення та проводиться  забезпечення пільговиків лікарським  засобами  та  виробами медичного призначення в межах фінансування (Теплодарська центральна міська лікарня, УПСЗН виконавчого комітету).

4)             організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку:

Згідно рішень виконавчого комітету Теплодарської міської ради ведеться  облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку:

- від 28.02.2013р. № 45/В-2013 ”Про закріплення території обслуговування  за Теплодарскою ЗОШ І-ІІІ ст. Теплодарської міської ради Одеської області для організації обліку дітей і підлітків на 2013-2014 н.р.”;

- від 28.02.2013р. № 46/В-2013 “Про облік дітей дошкільного віку у 2013 році та

створення умов  для здобуття дітьми дошкільної освіти

За навчальними закладами міста закріплено відповідні території обслуговування, призначено уповноважених для виконання робіт, пов”язаних з обліком дітей від народження і підлітків до 18 років.

Списки дітей і підлітків шкільного віку складено у двох примірниках, окремо за роками народження на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються в органах місцевого самоврядування та затверджуються  рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради: від 16.08.2013 року №181/В-2013 “Про затвердження списків дітей та підлітків м.Теплодар  та від 07.11.2013 №242/В-2013 “Про затвердження  списків дітей дошкільного віку м.Теплодар».

Щорічно, відповідно до додатку 2 до Інструкції з обліку дітей і підлітків , складаються списки дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку

5)             надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні:

Питання працевлаштування випускників школи контролюється  та узагальнені дані по випускниках 9-х,11-х класів виносяться на розгляд ради відділу освіти управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради

6)             забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними  підручниками, створення умов для самоосвіти:

Навчальні заклади забезпечуються  підручниками, навчально-методичними посібниками та іншою навчально-методичною літературою, створюються умови для самоосвіти учнів та студентів.

Теплодарська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  забезпечена програмами на 100%, безплатними підручниками на 96,5% (1-4 класи – 96,5%; 5-9 класи – 98%, 10-11 класи – 95%)

7)             організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх:

Працює міська комісія з питань захисту прав дитини, на засіданнях якої розглядаються питання соціального захисту дітей, захисту майнових та житлових прав, виконання батьками обов'язків з виховання дітей. За 2012 рік проведено 13 засідань комісії.

Відбулося 12 засідань координаційної ради у справах неповнолітніх виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

            Ведеться облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (18 дітей), дітей,що опинились в складних життєвих обставинах (0 дитина).

            Функціонує та постійно поновлюється ЄIACДіти”  (наповнюваність 100%).

Надано два висновки про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Три дитини, позбавлені батьківського піклування, влаштовано під опіку (всього охоплено сімейними формами виховання  89%).

            Службою у справах дітей розглянуто 96 заяв та звернень громадян, прийнято участь у 12 судових справах, здійснено 65 перевірок умов утримання та проживання дітей у сім”ях., здійснено перевірку навчальних закладів міста,, здійснено 2 перевірки підприємств щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх, проводилась робота у ЗМІ(27 статей у міський газеті Теплодарський вісник”,розміщення постійно на  офіційному веб-сайті виконкому, 7 виступів на міському телебаченні).

            Проведено 2 міських форуми (“Разом за життя” та “Проти туберкульозу разом”), 3 тренінги, 7 засідань “круглих столів”, 14 лекцій.

            Рішенням сесії Теплодарської міської ради  V скликання №967-V від 30.09.2010 р. затверджена міська Програма “План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року ”. Фінансування заходів, спрямованих на виконання програм, проводиться за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на соціальний захист неповнолітніх.

8)             вирішення відповідно до   законодавства питань про повне державне

 утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися  в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних  закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем):

Станом на 31.12.2013 р. в м.Теплодар проживає 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При влаштуванні дітей, які потрапили в складні життєві умови, перевага  віддається сімейним формам виховання (усиновлення, опіка, прийомна сім”я, дитячий будинок сімейного типу).

Вирішено питання про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишились  без піклування батьків у ДНЗ “Теплодарський професійний ліцей”

У 2013-2014 навчальному році безкоштовним щоденним харчуванням забезпечено  426 учнів 1-4 класів та пільговий контингент школи. Вартість харчування для учнів 1-4 класів – 8,98 грн. в день, а для дітей , позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей – 11,50 грн.

Прийнято рішення виконкому від19.09.2013 року №196/В-2013 “Про організацію безкоштовного харчування учнів в ЗОШ” та від  07.11.2013 року №258/В-2013 “Про затвердження вартості харчування”.

 

9)             вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та

інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об”єктами культури, фізкультури і спорту , а також визначення  порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах:

Вирішуються питання про надання творчим колективам міста приміщень, необхідних для їх творчої діяльності (безкоштовно): у міському будинку культури працюють Народний театр “СвіЧА”, вокальні колективи: “Натхнення”, “Журавушка”- ансамбль ветеранів праці,  створені умови для творчої майстерні ,  створення театральних костюмів та  ін.

            В Теплодарській музичній школі на пільговій основі займається 12 дітей- безкоштовно, зменшено плату на 10% для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

            На  вистави в міському будинку культури надаються  пільгові квітки пенсоінерам, інвалідам і студентам  - 20 % від загальної кількості.

            В Теплодарському міському Будинку культури було проведено 76 масових культурно-мистецьких заходів, які охопили майже всі верстви населення: діти, молодь, ветерани війни, воїни-інтернаціоналісти, чорнобильці, люди різних професій та люди похилого віку.За звітній період міські культурно-масові заходи відвідало  15090 чоловік.

            Міська бібліотека надає безкоштовні послуги студентам, пенсіонерам, інвалідам та неповнолітнім.

В Теплодарській міській бібліотеці регулярно проводились книжкові виставки, бесіди та диспути, презентації, круглі столи тощо. Всього було проведено 375 заходів, у т.ч. 170-дитячі.

В Теплодарській дитячій музичній школі  проведено 18 загальноміських заходів.Дітям з сімей соціально незахищеної категорії  видано 198 квитків на вистави у міському БК.

            Вирішуються питання про надання інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об”єктами  фізкультури і спорту.

Відповідно до Програми розвитку культури в м.Теплодар на 2012-2015 роки, з метою естетичного і духовного виховання дітей та юнацтва було двічі організовано поїздку обдарованих дітей у кількості 80 чоловік до м.Одеса на виставу Одеського ТЮГ, надаються клопотання для вступу дітей до учбових закладів культури та отримання стипендій на здобуття  премії міського голови та голови Одеської державної обласної адміністрації за вагомі досягнення молоді значних успіхів у сфері культури та містецтва та у різних сферах життя.

10)         забезпечення охорони пам”яток історії та культури, збереження та

 використання культурного надбання:

Забезпечується  охорона міських шкільних музеїв, міської бібліотеки, міського будинку культури, дитячої музичної школи,  та використання  культурного надбання в місті

У 2013 році   у місці за участю громадських організацій проведено додаткові заходи щодо реконструкції пам”ятника учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС .

11) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих у місті закладів охорони здоров”я, навчально-виховних, культурно-освітніх , фізкультурно-оздоровчих закладів  незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних  органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров"я:

За  2013 рік  надійшло 4 звернення щодо реєстрації виконавчим комітетом Теплодарської міської ради  статутів та змін  до них закладів охорони здоров”я, навчально-виховних, культурно-освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів, які розташовані на території м.Теплодар.

            ст.33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

б) делеговані повноваження:

1)      здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів:

Здійснюється  контроль за додержанням  земельного та природоохоронного законодавства відділом земельних ресурсів виконавчого комітету Теплодарської міської ради спільно з відділом земельного Державного кадастру Біляївського району .

            В електронному вигляді ведеться помісячний  облік всіх проектів рішень, які опрацьовані земельним відділом  та винесені на розгляд  постійних депутатських комісій міської ради( у 2013 році- 349 рішень щодо виділення земельних ділянок)

Рішенням виконавчого комітету Створено комісія з питань  визначення збитків власникам землі та землекористувачам ( № 381/В-2012 від 20.12.2012 р.)

Відділом земельних ресурсів у 2013 році проведено розрахунки на засіданні комісі.Також  напрацьовані матеріали по землекористувачам передано юридичному  відділу виконавчого комітету для надання матеріалів в міжрайонну прокуратуру  Біляївського району для прийняття  відповідних рішень до землекористувачів, які порушують законодавство.

У 2013 році відділом земельних ресурсів в податкову інспекцію Біляївського району  надано звіти щодо земель м.Теплодар, які знаходяться у користуванні бюджетних установ та на які нараховані пільги згідно чинного законодавства.

2)      реєстрація суб”єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів  на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею:

Відділ земельного кадастру Біляївського району Управління земельного кадастру Одеської області  згідно законодавства здійснює реєстрацію суб'єктів  права власності на землю, надає документи,що посвідчують право власності на землю.

Відділом земельних ресурсів в електронному вигляді ведеться помісячний облік всіх проектів рішень Теплодарської міської ради, які опрацьовані  та винесені на розгляд постійних депутатських комісій. Створена база даних по землекористувачам, які мають рішення Теплодарської міської ради та база  землекористувачів садових та гаражних колективів .

На підставі вимог Біляївського відділу ДПІ по укладеним 8 угодам на використання нежилих приміщень в багатоквартирних жилих будинках з прилеглою територією та зібрано кошти у розмірі 7000 грн.

На користування земельними ділянками за 2013 рік переукладено згідно чинного законодавства 2 типових договора оренди; також з початку 2013 року переукладено на підставі закінчення терміну договірних відносин 50 “попередніх договорів до укладання договору оренди(  основного договору) земельної ділянки в майбутньому.За період 2013 року загальна сума надійшла до бюджету в обсязі 1986594, 82 грн.

3)      координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів:

Координація  діяльності   місцевих  органів  земельних ресурсів здійснюється згідно чинного законодавства.

На протязі звітного періоду щомісячно надавалась інформація про заборгованість сплати за  користування землею на розгляд координаційної ради виконкому з питань наповнення  місцевого бюджету. Постійно інформуються фіскальні органи щодо землекористувачів м.Теплодар,  які порушують  договірні зобов”язання.

4)      погодження питань про  надання дозволу на спеціальне використання  природних  ресурсів загальнодержавного значення:

робота проводиться відділом державного кадастру Біляївського району за рішенням  Теплодарської міської  ради.

5)      вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом:

Земельні спори вирішуються  у порядку, встановленому законом.

Проводяться акти звірок з користувачами  згідно укладених угод.

6)      вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  відповідно  до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення:

На запобігання заходів  щодо виникнення надзвичайних ситуацій - розпорядження міського голови № 292-Р від  08.10.2012 року  про створення комісії з питань ТЕБ та НС при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради, розпорядження № 87-Р від 29.03.2012р. про створення евакуаційної комісії м.Теплодар та розпорядження № 160-Р від 15.06.2009р. про утворення надзвичайної протиепідемічної комісії. Згідно плану протягом року проводяться засідання комісій.

Протоколом комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій при Теплодарської  міській раді  №10 від 26.11.2013 року був затверджений план забезпечення пожежної безпеки об”єктів на території міста Теплодар  на осінньо-зимовий пожежонебезпечний період 2013-2014 роки.

Відділом з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Теплодарської міської ради було розроблено План ризику м.Теплодар на 2013рік, план дій органів управління та сил ЦЗ Теплодарської міської ради щодо запобігання і ліквідації НС. З підприємствами, та організаціями розроблені плани реагування на надзвичайні ситуації та розпорядженням міского голови  , затверджені  заходи щодо виконання робіт при можливих НС в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

7)      визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів  відповідно до законодавства:

Здійснюється  контроль за діяльністю у сфері повноважень з відходами. Послуги вивезення твердих побутових відходів  у м.Теплодар надає  ТОВ”ЖЕБП “Наше місто” на сміттєвій кар”єр, що знаходиться на території Юіляївського району на відстані 7 км від м.Теплодар.

Значна увага приділяється озелененню міста. Щорічно навесні та восені здійснюється оновлення зелених насаджень.

8)      підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку  земельних ділянок, що проводиться  органами виконавчої влади та міською радою:

Відділом земельних ресурсів в електронному виглядіведеться помісячний облік всіх проектів рішень Теплодарської міської ради, які опрацьовані  та винесені на розгляд постійних депутатських комісій. Створена база даних по землекористувачам, які мають рішення Теплодарської міської ради та база  землекористувачів садових та гаражних колективів .Теплодарською міською радою винесено 349 рішень щодо виділення земельних ділянок.

 

9)Організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою:

Відділом земельних ресурсів у 2012 році передано технічні матеріали(проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності м.Теплодар) на затвердження Одеською обласною радою. Вищезазначений проект перебуває на даний час на узгоджені в Головному управління Одеської області Державного земельного кадастру.

 

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою:

Контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією з землеустрою здійснюється  комісіями, створеними згідно розпоряджень , до складу комісій входять  представники державних органів, депутати міської ради .

Рішенням виконавчого комітету Створено комісія з питань  визначення збитків власникам землі та землекористувачам ( № 381/В-2012 від 20.12.2012 р.)

 

            Ст.34 Повноваження у сфері соціального захисту населення

б) делеговані повноваження:

1)      підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення

стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо  соціальної  захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища , зайнятості населення, що затверджується обласними радами:

 В місті затверджена  Міська програма зайнятості  населення рішенням  Теплодарської міської ради №399-УІ від 27.08.2013 року  на  період до 2017 року.

Заходи, які передбачені Міською програмою зайнятості населення, на 2013 рік виконуються  в повному обсязі, крім створення нових робочих місць,  який виконується на 61,7% від    запланованого на рік(створено 108 робочих місць від запланованих 175 робочих місць).Причинами невиконання  зазначеного показника стали: скасування подання звіту 5-ПН до міського центру зайнятості, велика  кількість ліквідованих фізичних осіб-підприємців та скорочення чисельності штатних  працівників в бюджетних установах міста.

2)      забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення

житлових і матеріально-побутових умов  інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви  політичних репресій, військовослужбовців, а також  військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили  годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування  вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися  без піклування батьків, на вихованння в сім”ї громадян:

в 2013 році згідно законодавства поліпшили житлові умови 8 сімей інвалідів ІІ- групи, захворювання яких пов”язано з аварією на ЧАЕС, та 6 дітям, які були позбавлені батьківського піклування та були під опікою. За звітній період надана матеріальна допомога 420 особам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни на загальну суму 52, 1 тис. грн.

3)      Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов”язаних з  охороною  материнства і дитинства:

Основними напрямками діяльності відділу у справах сім”ї та молоді є забезпечення  реалізації  державних, обласних та міських програм з питань дітей,жінок, сім”ї та молоді(міські програми: “Підтримка молоді м.Теплодар на 2012-2016 р.р. від 24.11.2011 р. №142-УІ,”Оздоровлення та відпочинок дітей та підлітків м.Теплодар на 2012-2016 р.р. від 24.11.2011 р.№141-У): 

-поновлено банк даних: багатодітних сімей ( 47),  дітей-інвалідів  (31), сім”ї де заходяться  діти під опікою громадян (16);

-         проведено паспортизацію багатодітних сімей. Видано 149 посвідчення “Батьків  та дітей з багатодітної родини”;

-         проведено міський конкурс “Жінка року”,

-         проведено чотири засідання міської комісії з питань координації зусиль щодо попередження насильства; 4 засідання Ради з питань гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, 6 засідань дорадчого органу;

-         за кошти місцевого бюджету оздоровлено 26 дітей, за кошти обласного бюджету-6 дітей, за кошти державного бюджету- 6 дітей;

-         проведено 3 конкурси дитячого малюнку(охоплено 240 дітей), безкоштовно 120 дітей іх сімей соціально незахищених категорій міста відвідали цирк, театральні вистави та розважальні атракціони;

-         1 представник молоді міста отримав стипендію голови Одеської обласної державної адміністрації; направлено 2 кандидатури щодо присудження на Премію голови Одеської обласної ради; прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів серед молоді; проведено міський конкурс на здобуття Премії міського голови;

-         на соціальному супроводі перебуває 6 чоловік з числа молоді, яка засуджена з випробуванням.

Нараховано  пільги на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім”ям – 90,6  тис.грн., профінансовано – 90,6 тис.грн., в тому числі заборгованість на 01.01.2013 року  -10,6 тис.грн., заборгованість на 01.01.2014 року склала – 28,2 тис.грн..Даною пільгою користуються 42 багатодітні сім”ї.

Нараховано за звітній період соціальна допомога дітям-інвалідам – 64 особам на суму 620,6 тис.грн., профінансовано – 620,6 тис.грн. заборгованість відсутня.

Нараховано по Закону УКраїни”Про державну допомогу сім”ям з дітьми” 956 особам допомогу на загальну суму  5169,3 тис.грн., профінансовано – 5169,3 тис.грн., заборгованість відсутня.

По Закону України”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ямнараховано 25 сім”ям  допомогу на загальну суму  147,1 тис.грн., заборгованість відсутня

4)      вирішення у встановленому  законодавством порядку питань опіки і піклування:

Питання опіки та піклування вирішується у встановленому законом порядку.

 

5)      подання відповідно до законодавства одноразової допомоги  громадянам, які постраждали від стихійного лиха:

допомога громадянам, постраждалим від стихійного лиха не надавалася.

6)      вирішення відповідно до законодавства питань про надання  компенсацій і пільг  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством:

За  звітний період нараховано компенсаційні виплати допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

-компенсація на житлово-комунальні послуги на загальну суму  - 528,8 тис.грн., профінансовано – 574,7 тис.грн., в тому числі заборгованість на 01.01.2013 року – 71,2 тис.грн., заборгованість на 01.01.2014 р. склала – 117,1 тис.грн.Даною пільгою користуються 401 особи;

За звітній період нараховано компенсаційні виплати та допомоги  на загальну суму 1350,5 тис.грн., профінансовано – 1328,6 тис.грн., в тому числі заборгованість на 01.01.2013 року –125,2 тис.грн, заборгованість на 01.01.2014 р – 103,3 тис.грн.

7)      організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності:

Організацією проведення оплачуваних громадських  робіт для осіб, зареєстрованих  як безробітні на підприємствах, в установах та організаціях  комунальної власності, за договорами-на підприємствах  займається міський центр зайнятості,  згідно рішень виконавчого комітету Теплодарської міської ради щорічно складається план проведення таких робіт в м.Теплодар. 

8)      здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у т.ч. зайнятих на роботах із шкідливими та  небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно -  правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій  за роботу в шкідливих умовах:

           В управлінні  праці та соціального захисту населення (далі УПСЗН) ведеться реєстр підприємств за шкідливими та небезпечними умовами праці. На 8 підприємствах  зі шкідливими умовами праці проведено атестація робочих місць , на 4 підприємствах- рекомендовано провести атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці.

           Протягом 2013 року проведено перевірку 19 підприємств міста на предмет проведення ними атестації робочих місць за умовами праці.За  результатами перевірки керівникам підприємств надається довідка з  рекомендаціями усунення виявлених порушень.

9)      участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих у місті, реєстрація колективних договорів  і угод , здійснення контролю за їх виконанням:

Управлінням праці та соціального захисту населення надається інформаційна, методична та роз”яснювальна інформація представникам підприємств, установ та організацій міста під час проведення колективних переговорів, укладенні колективних договорів.

В УПСЗН зареєстровано  13 колективних договорів, у тому числі зміни та доповнення до них.

Заяв про виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території міста, та необхідність надання допомоги у їх вирішенні до управління не надходило.

10) Звернень за призначенням щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, не поступало.

11)здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація  інформування  населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках:

Теплодарський міський центр зайнятості здійснює контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць( посад); інформує населення про потребу підприємств, установ та організацій всіх форм власності  у працівниках на сторинках  міської газети “Теплодарського вісника” та виконавчий комітет.

12)бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць :

Питання бронювання робочих місць  на підприємствах  за поданням міського центру зайнятості розглядається на засіданні  виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

Звернень щодо прийняття рішення про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організації їх професійної підготовки не поступало.

14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення  волі на певний строк:

Звернень не поступало.

 

Ст.36.Повноваження в галузі оборонної роботи

1)              сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну(невійськову ) службу,  а також їх мобілізації, підготовці  молоді до служби в Збройних Силах України,... забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара  про оголошення мобілізації:

З метою сприяння РВК в організації підготовки та проведення призову громадян міста на строкову військову службу, на виконання розпоряджень ОДА від 16.01.2013 року  №15/А-2013 тв від 19.08.2013 року №833/А-2013, відповідно у квітні-травні та у жовтні-листопаді 2013 року, розроблено відділом з питань оборонної та мобілізаційної роботи (далі- Відділ) і затверджено міським головою Плани заходів від 07.03.2013 року та 13.09.2013 р.

Функціонування системи військового обліку відділом  з питань оборонної та мобілізаційної роботи виконкому Теплодарської міської ради( далі Відділ)  забезпечується виконанням  заходів персонально  первинного обліку – ведення картотек: карток первинного обліку військовозобов»язаних 1103 карток) та Особистих карток призовників (складається із 986 карток).

За звітний період виконано заходи:

-включено до військового обліку – 61 осіб;

-знято з обліку  – 73 особи;

-виявлено військовозобов”язаних, які проживають на території міста і не перебувають на військовому обліку та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць – 3 особи;

-оповіщено на вимогу Біляївського РВК військовозобов”язаних та призовників про їх виклик до РВК – 393 особи;

-внесено до карток обліку змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця і посади військовозобов”язаних та призовників – 143 особи;

-повідомлено про всі зміни до 5-го числа щомісяця РВК донесенням про зміну облікових даних – 12 донесень;

-складено і надано до Біляївського РВК список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці у 2014 р.- супровідний лист №10/26-1660 від 25.11.2013 року ;

-ведення журналу перевірок стану обліку військозобов”язаних і призовників – за номенклатурою справ Відділу №06-11-ДСК.

Сприяння мобілізації громадян - виконуються відповідні заходи мирного часу згідно Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, актів Президента України та Кабінету Міністрів УКраїни (інформація обмеженого доступу – звіти до ОДА у щорічних доповідях про стан мобілізаційної готовності).

Сприяння підготовці молоді до служби в Збройних Силах України

-постійно проводиться роз”яснювальна робота серед громадян України про виконання обов”язків щодо військового обліку;

-Про проведення приписки юнаків 1996 р.н. до призовної дільниці РВК проводиться оповіщення  в міській газеті “Теплодарський вісник”(від 25.01.2013 р. №03), надаються  повістки РВК до відповідних навчальних закладів м.Теплодар, м.Одеса, м.Біляївка.

-з метою допомоги  РВК в проведенні приписки до призовної дільниці допризовників міста, ким у рік приписки (2013 та 2014 р.р.) виповнюється 17 років, до навчальних закладів міста Теплодар направлено запити щодо надання списків юнаків, відповідно 1996 та 1997 років народження

Забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації:

Виконуються   відповідні заходи мирного часу згідно Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, актів Президента УКраїни та Кабінету Міністрів України (інформація обмеженого доступу  - звіти до ОДА у щорічних доповідях про стан мобілізаційної готовності).

2)              бронювання робочих місць для військовозобов”язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства:

-Бронювання військовозобов”язаних на підприємствах, в установах та організаціях міста відповідно до порядку, обсягів та переліків посад і професій військовозобов”язаних, які підлягають  бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, що визначені актами Президента України та Кабінету Міністрів – виконуються ( Інформація обмеженого доступу).

3)              організація та участь у здійсненні заходів, пов”язаних з мобілізаційною підготовкою та  цивільною обороною, у місті:

-про організацію та участь у здійсненні заходів, пов”язаних з мобілізаційною підготовкою на території міста викладен у Щорічних доповідях про стан мобілізаційної готовності  виконавчого комітету Теплодарської міської ради  Одеської області, які надаються Голові ОДА(Інформація обмеженого доступу).

8)      здійснення заходів щодо військово-патриотичного  виховання  населення:

здійснюються заходи щодо військово-патріотичного виховання населення: зустрічі з ветеранами війни , воїнами-інтернаціоналістами, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил України в м.Теплодар( ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ”Теплодарський міський ліцей”, Міський будинок культури); проводяться  загальноміські заходи( митинги, зібрання) за участю ветеранів та молоді

згідно міських програм з питань культури та спорту.

            У ЗМІ розміщується  інформація про заходи військово-патриотичного напрямку , які проводяться в місті: День виводу військ з Афганістану; День Захисника Вітчизни;  День Перемоги та ін.

 

 

ст.38. Повноваження щодо забезпечення  законності, правопорядку, охорони  прав, свобод і законних інтересів громадян

б) делеговані повноваження:

1)      забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності:

За 12 місяців 2013 року до виконавчого комітету Теплодарської міської ради надійшло 948  звернень, що на 38 одиниць більше ніж за відповідний період 2012 року (910 звернень).

            Залишаються найбільш актуальні питання, що зустрічаються у зверненнях громадян:

- питання аграрної політики і земельних відносин- 348 (343)

- житлове господарство – 306 (203)

- соціальний захист – 34 (24)

- праця і заробітна плата – 19 (16)

            Як свідчить аналіз, у зв’язку із зміною Законодавства щодо земельних відносин, за останній час виросло число заяв про надання дозволу на виготовлення проекту відведення упорядкування існуючої території земельної ділянки, піднімаються питання щодо  передачі у приватну власність земельних ділянок, про внесення змін до рішення ради стосовно земельних ділянок, про присвоєння адреси земельним ділянкам. Громадяни звертаються щодо виділення безкоштовно земельних ділянок для ведення садівництва.

            На другому місці, за кількістю, знаходяться питання житлової політики. Велика кількість звернень була від громадян з приводу включення до Єдиного Державного реєстру квартирного обліку. Порушувались питання про перепланування квартир, надання додаткової житлової площі, приватизації житла.

            Знизилась кількість звернень щодо питань:

-         комунального господарства 122 (161),  (питання щодо вартості житлово-комунальних послуг; ремонту та експлуатації будинків, комунальних мереж).

      -   питання сім’ї, молоді – 50 (61) (громадяни звертаються з питаннями про безоплатне відвідування дітей до музичної школи, надання довідок про багатодітних сімей, про надання путівок до Артеку, про укладання договорів купівлі-продажу квартир, де є діти).

            Були звернення з питань соціального захисту щодо надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, субсидій.

            Протягом 12 місяців 2013 року до виконавчого комітету надійшло 31 (31) колективних звернень.

            З найбільшою кількістю підписів  надійшло колективне звернення (37 підписів) від громадян, які порушували питання щодо встановлення знаку обмеження руху автотранспорту по бульвару Ген.Плієва. Виконавчим комітетом Теплодарської міської ради було направлено запит до органів внутрішніх справ. Звернення знаходиться на контролі.

            З кількістю у 32 підписи була заява щодо встановлення ліхтаря біля зупинки маршрутного транспорту. Заявникам була надана роз’яснювальна  відповідь щодо усунення даної проблеми.

            В жалобі з (13) підписами було порушено питання щодо припинення роботи бару в житловому будинку. Адміністративною комісією було здійснено обстеження приміщення. Звернення знаходиться в роботі.

            Вирішилось позитивно одне з колективних звернень (21 підпис), стосовно ремонту та відновлення роботи ліфта в будинку №10 по вул.Ген.Плієва.

            За звітний період, зареєстровано у виконавчому комітеті звернень:

- від підприємців 55 (136);

- від багатодітних та одиноких матерів 37 (27);

- від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  23 (1);

- від інвалідів ІІ групи -  19(10).

            Зазначена категорія громадян піднімає питання про надання матеріальної допомоги, допомоги в лікуванні, поліпшення житлових умов, надання приміщень в оренду, питання стосовно розірвання договору оренди приміщень.

            На особистому прийомі керівництвом виконавчого комітету розглянуто  106 (94) звернень. Із них задоволено – 37 (38); роз'яснено – 64 (54); відмовлено – 5 (7).

    Під постійним контролем знаходиться розгляд  звернень  та  забезпечення   проведення   першочергового особистого  прийому  жінок,  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",  інвалідів  Великої  Вітчизняної   війни,   Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

            Також приділяється особлива   увага   вирішенню   проблем,  з  якими звертаються ветерани війни  та  праці,  інваліди,  громадяни,  які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  багатодітні сім'ї,  одинокі  матері  та   інші   громадяни,   які   потребують соціального захисту та підтримки;

    З'ясовуються та аналізуються причини, що породжують повторні звернення громадян.

            З 17 квітня 2013 року при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг. За звітний період було прийнято 189 заяв. Більшість звернень з земельних питань.

            Згідно плану роботи виконавчого комітету заплановано заслухати доповідь по роботі із зверненнями громадян начальника відділу діловодства, контролю і оргроботи виконавчого комітету за 12 місяців 2013 р. на засіданні виконавчого комітету. На засіданні апаратних нарад щоквартально заслуховувалась інформація по роботі із зверненнями громадян начальником відділу діловодства, контролю і оргроботи виконавчого комітету.

            За звітний період проведено:

-         14 засідань міської координаційної ради з питань соціального захисту населення малозабезпечених верств населення міста  з питань розгляду звернень громадян. Питання, які виносились на розгляд ради, стосувались надання матеріальної допомоги  на лікування, про надання пільг на встановлення кабельного телебачення;

-         13 засідань комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті та вирішені питання щодо захисту житлових та майнових прав неповнолітніх, встановлення опіки над неповнолітніми;

-         12 координаційних рад у справах неповнолітніх;

-         4 координаційні ради з питань запобігання поширенню  ВІЛ-інфекції/СНІД, наркоманії та туберкульозу;

-         6 засідання дорадчих органів;

-         4 засідання міської комісії з питань координаційних дій щодо попередження насильства в сім’ї;

-         4 засідання міської ради з питань сім’ї гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

-         11 засідань адміністративної комісії по скаргам громадян з таких питань:

(самовільне перепланування житлових приміщень, порушення правил користування житловими приміщеннями, порушення режиму роботи розважальних закладів, виконання правил благоустрою та порушення тиші, порушення терміну реєстрації новонароджених дітей).

            Відповідно  до графіку проведення «прямих телефонних ліній»  за участю начальників структурних підрозділів та керівників організацій, підприємств міста у звітному періоді проведено 50 «прямих телефонних ліній», звіти яких друкуються щотижнево в газеті «Теплодарський вісник» та розміщуються на веб-сайті.

            За 12 місяців 2013 року було проведено 1 прямий телевізійний ефір (13.03.2013 та) за участю міського голови. Одним з головних було питання про надання послуг державними установами (РАЦС, МВС, реєстраційною службою та земельно-кадастровою), які при реорганізації територіально сьогодні розташовані у м.Біляївка, що викликає незручність мешканцям м.Теплодар. Традиційними були питання щодо житлово-комунального господарства, благоустрою міста щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг.

            25 грудня 2013 року міським головою була проведена зустріч в Будинку культури з мешканцями міста щодо підсумків роботи виконавчого комітету та Теплодарської міської ради за рік.

            Відповіді на звернення громадян  не залишаються без належного розгляду, згідно чинного законодавства. Про хід виконання звернень, які надходили до виконавчого комітету у громадян не виникало потреб знайомитися  з  матеріалами перевірок відповідних звернень.

Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому знаходиться під постійним контролем міського голови та його заступників.   

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради  щоквартально висвітлює у засобах масової інформації  та на офіційному  веб-сайті  відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань.

На території м.Теплодар забезпечуються вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян та здійснюється контроль  за станом цієї роботи  в установах та організаціях  міста.

            Щоквартально заслуховується  звіт про стан роботи щодо звернення громадян  на засіданнях виконавчого комітету .

2)      вжиття у разі НС  заходів відповідно до закону щодо  забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров”я, збереження матеріальних цінностей:

У разі  виникнення надзвичайних  ситуацій в місті Теплодар протоколом комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Теплодарській МР   був затверджений план дій органів управління та сил ЦЗ Теплодарської міської ради щодо запобігання і ліквідації НС. Розпорядженням міського голови №294-Р від 31 жовтня 2013 року розроблено та затверджено план заходів, щодо виконання робіт при можливих надзвичайних ситуаціях в осінньо-зимовий період 2013-2014  років, також між виконавчим комітетом Теплодарської міської ради та підприємствами та організаціями міста укладено угоду про спільні дії в умовах надзвичайних ситуацій в місті Теплодар на осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Розпорядженням міського голови №312-Р від 26.11.2013 року  утворено міський оперативний штаб для координації дій із проведення  заходів і мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Розроблена схема організації управління оповіщання та зв’язку цивільного захисту Теплодарської міської ради .

3)      Вирішення відповідно до закону  питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, відовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку:

Питання проведення зборів, мітингів, маніфестацій  та інших масових заходів вирішується згідно чинного законодавства  : за зверненнями  громадських об”єднань, політичних партій  приймаються заходи  та здійснюється контроль за забезпеченням  при їх  проведенні громадського порядку. За 2013 рік при проведенні відповідних заходів порушень не зареєстровано.

4)      розгляд справ про адміністративні правопорушення , віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності:

Адміністративною комісією виконавчого комітету Теплодарської міської ради   за 2013 рік проводились заходи:

-щовівторка та четверга – рейди щодо чистоти та порядку, правил утримання собак, котів; у випадках порушення надавались приписи та попередження ;

-здійснення постійного контролю  у сфері благоустрою згідно Правил благоустрою та Положення про виконання правил благоустрою. За порушення та невиконання вищевказаних правил порушники притягались до адміністративної відповідальності згідно ст.152 КУпАП та  Р.4 вищевказаного Положення ;

-спільно з працівниками ТОВ “ЖЕБП “Наше місто”  проводилось обстеження  житлових будинків та приміщень, мешканці яких порушували правила користування житловими приміщеннями, складались акти та протоколи про адміністративні правопорушення та виносились на розгляд адміністративної комісії;

            Протягом 2013 року  проведено 12 засідань  адміністративної комісії, розглянуто  22 адміністративних справ та заяв, складено 10 протоколів про адміністративні порушення; до адміністративної відповідальності притягнуто 15 осіб,  винесено 15 постанов за справами про адміністративні порушення, накладено 14 адміністративних штрафів, отримали офіційно попередження одна особа.

            За 2012 рік адміністративною комісією виконавчого комітету  Теплодарської міської ради  накладено штрафів на суму 2824 грн.(згідно чинного законодавства).

            Винесені постанови адміністративної комісії виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2013 рік виконані всі в повному обсязі.

5)      вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів громадянського стану:

Вчинення нотаріальних дій  здійснює Теплодарська міська Державна нотаріальна контора Одеської області; реєстрацію актів громадського стану здійснює відділ державної реєстрації  актів цивільного стану Біляївського міськрайонного управління юстиції, що надає велику кількість незручностей  для мешканців міста( поїздки за 20 км  від міста )

6)      здійснення в установленому порядку  державної реєстрації підприємств та інших суб”єктів підприємницької діяльності, розташованих на території, а також положень про організації орендарів:

За  6 місяців 2013 року зареєстровано 2 юридичні особи, 24 фізичних осіб-підприємців. Всього за 6 місяців 2013 року проведено 158 реєстраційних дій щодо юрид. осіб та 225 реєстраційних дій відносно фізичних осіб – підприємців. Станом на 01.07.2013 року на обліку у виконавчому комітеті Теплодарської міської ради  перебувало 248 юридичних осіб та 1041 фізичних осіб-підприємців.

З 01.07.2013 року  повноваження щодо реєстрації СПД передано до Реєстраційної служби Біляївського міжрайонного управління юстиції.

7)      реєстрація у встановленому порядку місцевих об”єднань  громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства:

Повноваження щодо реєстрації громадських об”єднань з 01.01.2013 року  передано до Біляївського міськрайонного управління юстиції.

8)      утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх діяльності:

Служба у справах дітей виконавчого комітету створена рішенням сесії Теплодарської міської ради від 24.04.2008р. № 681-V.

            Службою у справах дітей розглянуто 96 заяв та звернень громадян, прийнято участь у 12 судових справах, здійснено 65 перевірок умов утримання та проживання дітей у сім”ях., здійснено перевірку навчальних закладів міста,, здійснено 2 перевірки підприємств щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх, проводилась робота у ЗМІ(27 статей у міський газеті”Теплодарський вісник”, розміщення постійно на  офіційному веб-сайті виконкому, 7 виступів на міському телебаченні).

            Проведено 2 міських форуми (“Разом за життя” та “Проти туберкульозу разом”), 3 тренінги, 7 засідань “круглих столів”, 14 лекцій.

            Рішенням сесії Теплодарської міської ради  V скликання №967-V від 30.09.2010 р. затверджена міська Програма “План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року ”. Фінансування заходів, спрямованих на виконання програм, проводиться за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на соціальний захист неповнолітніх.

 

            Розпорядженням міського голови від 05.12.2011р. № 374-Р створена та працює спостережна комісія з метою організації громадського контролю та дотриманням прав і законних інтересів засуджених  та осіб,звільнених від відбування покарання.

            Спільно із кримінальною міліцією у справах дітей, відділом сім”ї та молоді, службою у справах дітей постійно проводиться індивідуально-профілактична робота із неповнолітніми. У місті немає неповнолітніх, які звільнені від  відбування покарань з випробуванням.

 

9)      сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи:

Проводились спільні перевірки до початку реорганізації міського відділу МВС.

10)  Вирішення спільно з відповідними органами МВС України  питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особового складу органів внутрішніх справ:

У 2011 році встановлені камери відеоспостереження  по периметру міста, розробляються заходи внутриквартального відеоспостереження та спеціальних технологій для нічного відеоспостереження.

 

11)  зберігання документів НАФ, що мають місцеве значення, і управління  архівною справою та діловодством на території:

Міський архів здійснює делеговані повноваження на території м.Теплодар згідно чинного законодавства :

за 2013 рік прийнято на постійне зберігання 355 справ НАФ(управлінської документації) ;

виконано 224 запитів , у т.ч. 32- тематичних запитів, 135- соціально-правового характеру, 57 запитів про стаж та заробітну плату  з  позитивними результатами.

У Теплодарському міському архіві  на 01.01.2014 року зберігається 13 фондів  документів постійного зберігання НАФ у кількості 1237 справ, 20 од.зберігання фотодокументів, 10 од.зберіганнявідеодокументів, документів трудового архіву – 23 фонда у кількості 620 справ. Архівосховище наповнено на 100%.

За 2013 рік  виділено коштів 1150,0 грн. на придбання архівних коробок.

15)    здійснення заходів  щодо ведення Державного реєстру виборців  відповідно до закону:

здійсненння  заходів щодо ведення  Державного реєстру виборців Згідно  Закону України  “Про Державний реєстр виборців” здійснюються заходи відділом ведення державного реєстру виборців виконавчого комітету Теплодарської міської ради  у 2013 році:

-проводилась роз'яснювальна робота  серед населення  шляхом виступу у місцевій газеті “Теплодарський вісник” .

Щодня відділом ВДРВ  забезпечується візуальний та автоматизоіваний контроль за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

Щомісячно Службою розпорядником реєстру проводиться оцінка стану справ та роботи відділу.

 

За 2013 рік прийнято 310 рішень виконавчого комітету Теплодарської міської ради за напрямками діяльності, пов”язаної з виконанням делегованих повноважень:

Про звіт міського голови - 1, підсумки роботи структурних підрозділів відділів , управлінь  Теплодарської міської ради, плани роботи виконкому –10

Про стан роботи зі зверненнями громадян-2

Про режим роботи бюджетних установ –1

Про затвердження складу комісій та затвердження актів, протоколів про їх роботу-10

Про надання дозволу на будівництво житлових будинків, перепланування квартир,

 на розміщення  об”єктів благоустрою, магазинів, підприємств – 48

Про присвоєння адреси земельним ділянкам для ведення садівництва, будівництва гаража , квартирам та будинкам – 20

Про стан та перспективи житлової забудови, актуалізацію містобудівної документації - 2

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та використання рекламних засобів - 4

Про оренду  майна та земельних ділянок- 1

Про надання квартир для пільгового контингенту, зняття з квартирного обліку, прийняття на квартирний облік та ведення черги -28

Про переведення квартир в розряд постійного та службового житла -3

Про приймання-передавання майна-6

Про організацію оплачуваних громадських робіт-3

Про надання статусу дітям, позбавлених  батьківського піклування , закріплення житла за малолітніми – 7

Про призначення опікунів та піклувальників  –8

Про позовів до суду про позбавлення батьківських прав-1

Про організацію  та стан літнього відпочинку дітей-2

Про надання дозволу на укладання правочинів-14

Про внесення змін в кошторисні призначення бюджетних установ та програм міста, спеціального фонду – 58

Про звіти та плани виконання бюджету міста –6

Про перерахування коштів МКПТеплодарводоканал” на уримання та обслуговування бюветного комплексу-13

Про статутну діяльність СК, громадських організацій –2

Про організацію безкоштовного харчування учнів, вартості харчування   -7

Про затвердження мережі закладів освіти міста на навчальний рік, оздоровчих закладів на літній період- та комплектування вікових груп в ДНЗ, класів в ЗОШ - 6

Про облік дітей(дошкільний вік,   діти та підлітки)-5

Про підготовку закладів освіти до навчального року –2

Про батьківську плату в ДМШ-1

Про стан примусового виконання судових рішень відділом ДВС Біляївського районного управління юстиції на території м.Теплодар-2

Про затвердження переліку та стандартів адміністративних послуг, які надаються в ЦНАП -9

Про внесення змін до штатних розписів бюджетних установ-9

Про закінчення та початок опалювального періоду, стан роботи підприємств житлово-комунальної сфери ,затвердження тарифів на платні послуги, які надаються установами та підприємтвами міста - 15

Про реєстрацію статутів ГБК (нова редакція)-1

Про медичне обслуговування дітей в ДНЗ -    1

Про встановлення телекомунікаційного зв”язку в місті –1

Про затвердження заходів щодо обговорення в м.Теплодар концепції реформування місцевого самоврядування  та територіальної організації влади в Україні-1 .

За звітній період прийнято до виконання  379 розпоряджень міського голови з основної діяльності.

 

Керуюча справами                                                                                  З.Б.Зубкова