Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
Навигация
Ссылки
> Президент України
> Верховна Рада України
> Голос України
> Урядовій портал
> ООДА
> Cайт г. Одессы
Сейчас на сайте
Гостей: 1

На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 242
Последний: Mariepeals
Ваш IP
54.211.41.181
ОГОЛОШЕННЯ
Всю оновлену інформацію щодо роботи Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету можна переглянути на офіційному веб-сайті: trada.gov.ua
вітіння
«16 днів проти насильства»

Найвищою цінністю будь – якої держави, у тому числі й України, є людина, її життя і здоров’я, честь, і гідність, недоторканність та безпека. Реалізація соціальних ініціатив Президента України вимагає чіткої, цілеспрямованої та злагодженої роботи задля соціального забезпечення та підтримки осіб, що опинилися у важких життєвих обставинах. Життєве неблагополуччя може бути спричинене різними факторами, зокрема перебування людини у ситуації торгівлі людьми або ж у зв’язку із вчиненням насильства в сім’ї.
З 25 листопада по 10 грудня в Україні, в місті Теплодар зокрема, проходить акція «16 днів проти насильства».
Дати початку та завершення Акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.
Шістнадцятиденний період акції охоплює наступні важливі дати:
25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;
3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;
5 грудня – Міжнародний день волонтера;
6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
10 грудня – Міжнародний день прав людини.
З метою привернення уваги жителів міста до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, розпорядженням міського голови «Про участь в Міжнародній масштабній акції «16 днів проти насильства» від 05.11.2015 року №230-Р, було затверджено відповідний план заходів. До роботи у даному напрямку було залучено: відділ у справах сім’ї та молоді, відділ освіти управління освіти, культури та спорту, служба у справах дітей, Теплодарський міський центр зайнятості, нажаль центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відділу поліції у місті немає. Реалізація поставлених завдань передбачає проведення інформаційно – профілактичної роботи з сім’ями та окремими особами, що опинилися у важких життєвих обставинах, проведення групових заходів з учнівською молоддю міста.
У навчальних закладах міста з 25 листопада по 10 грудня організовано проведення просвітницько-профілактичних заходів з протидії проявів насильства та жорстокого поводження серед дітей та над ними. Так, зокрема, відповідальними за виховну роботу заплановано провести групові заходи з учнями на теми : «Ні! Насильству в сім’ї», «Мої права», «Найголовніша цінність у житті – здоров’я» тощо, конкурс сімейного малюнку «Сім’я без насильства – щаслива сім’я», батьківських зборів на теми: «Відповідальне батьківство», «Модель поведінки батьків у сім’ї – модель поведінки дитини в школі», «Ні! Насильству в сім’ї», просвітницько-профілактичні заходи щодо особливостей працевлаштування за кордоном та щодо протидії торгівлі людьми. Працівниками психологічної служби міста передбачено проведення просвітницьких заходів з профілактики насильства, жорстокого поводження, запобігання торгівлі людьми (години спілкування, засідання круглих столів, перегляд тематичних фільмів тощо).
Підсумки Акції будуть підведені після 10 грудня.

Cлужба у справах дітей.

Оплата праці керівників гуртків при прийомі на роботу
Згідно з додатком 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» ставки заробітної плати керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста встановлюються на рівні 8, 9 чи 10 тарифних розрядів.
Також передбачено, що тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації. При цьому не встановлено диференціації тарифних розрядів залежно від рівня освіти, а саме вищої чи середньої спеціальної, або освітньо-кваліфікаційного рівня – молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра.
Виключенням є лише ті керівники гуртків, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи середньої спеціальної освіти. Їм установлюється ставка заробітної плати на рівні 7 тарифного розряду.
Умовами оплати праці працівників навчальних закладів не передбачено вимоги щодо встановлення найнижчого тарифного розряду педагогічному працівникові під час прийому його на роботу.
Пунктом 2 наказу № 557 керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам навчальних закладів конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів у межах затвердженого фонду заробітної плати.
Відповідно до п.1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що можливо лише під час роботи на відповідних педагогічних посадах.
Вимога щодо попередньої атестації перед призначенням на посади передбачена п.1.6 Типового положення лише стосовно керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
Відповідно до п.1.7 Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.
Згідно з п.1.8 цього положення умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.
Міністерство освіти і науки України в рубриці «Атестація: запитання і відповіді», розміщеній на офіційному сайті, на запитання за № 5 та 6 стосовно кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів роз’яснює, що питання оплати праці регулюються Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 96 КЗпП України встановлено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.
При встановленні тарифних розрядів враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, вчителю, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестації має встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто десятий. В роз’ясненні зазначається, що встановлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.
Така ж норма міститься у пункті 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102. Зокрема передбачено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.
Отже, при прийомі на роботу керівників гуртків їм може бути встановлено ставку заробітної плати, зокрема, й на рівні 10 тарифного розряду.
Чи можуть держслужбовці займатися викладацькою роботою
Мінсоцполітики України в листі від 15.09.2015 р. № 481/13/155-15 нагадало: держслужбовці мають право поряд із виконанням основної роботи займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою зі спорту.
Водночас у листі роз’яснено: сумісництвом вважається виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації чи в громадянина за наймом.
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4-х годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу.
Окрім того, відповідно до п. 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43), усі працівники, крім основної роботи й роботи за сумісництвом, мають право виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Виконання такої роботи допускається в робочий час із дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Теплодарский городской дом детского и юношеского творчества объявляет набор в кружки и студии на 2016/2017 учебный год

С 1 по 15 сентября в ДДЮТ будет проходить запись в кружки и студии


детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.


Акція до 1 вересня «Благодійність замість квітів»

Приєднуйтесь до акції «Благодійність замість квітів» метою якої є зібрання коштів для онкохворих українських дітей

Старші братики й сестрички досі забирають ваших вихованців з дитсадка?
Часом батьки, затримуючись на роботі або з інших причин, доручають забрати малюка з дошкільного закладу своїм старшим дітям. Розглянемо юридично, чи вправі вихователь відпускати свого вихованця додому у супроводі старших братика чи сестрички
Відповідно до частини другої статті 151 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (СК) батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.
Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту) батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
Дошкільний навчальний заклад, у свою чергу, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання (ч. 2 ст. 11 Закону про дошкільну освіту).
Отже, дошкільний навчальний заклад відповідає за безпеку дитини під час її перебування в закладі.
Частиною четвертою статті 259 СК визначено, що повнолітні особи мають право брати участь у вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер незалежно від місця їхнього проживання. Як визначено у частині другій статті 6 СК: малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років неповнолітньою — у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Положеннями частини першої статті 30 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (ЦК) передбачено, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Згідно зі статтею 31 ЦК фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність і не несе відповідальності за завдану нею шкоду. З огляду на це педагогічний працівник дошкільного навчального закладу не вправі передавати вихованців малолітнім особам, зокрема їхнім сестрі чи брату.

ОГОЛОШЕННЯ

30 серпня 2016 року о 10.00 в залі засідання міської ради відбудеться засідання дванадцятої сесії Теплодарської міської ради сьомого скликання.

Рекомендований порядок денний:

Про затвердження міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки.

2) Про затвердження міської  Програми з розвитку футболу м.Теплодар на 2017-2020 роки.

3)Про затвердження міської Програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території м.Теплодар на 2017-2019 роки.

4) Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного  обєднання територіальних громад.

5) Про  затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період

6)Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період

7) Про земельні правовідносини.

8) Різне.
Звіт про пряму телефонну лінію

начальника служби у справах дітей виконавчого комітету

Теплодарської міської ради Одеської області

Гріщук Наталії Миколаївни

«Праця неповнолітніх”


Якщо у Вас виникли питання телефонуйте до  служби у справах дітей за телефоном 783-10-13, 2-29-20, та приходьте за адресою: вулиця Піонерна будинок 7 кабінет 38
Засідання виконавчого комітету

«05» серпня 2016 р. №209 -Р

Про проведення засідання виконавчого комітету Теплодарської міської ради

Відповідно до ст.53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Провести чергове засідання виконавчого комітету міської ради 11 серпня 2016 року о 10.00 год. в кабінеті міського голови.

2. На розгляд засідання виконавчого комітету винести наступні питання:

1. Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради за адресою: Одеська область, м.Теплодар, вул.Комунальна, буд.2 (коригування).

2. Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочими проектами по капітальному ремонту на обєктах комунальної власності територіальної громади м.Теплодар Одеської області.

3. Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-2 м.Теплодар Одеської області (коригування).

4. Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селища) м.Теплодар Одеської області»

5. Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів з території м.Теплодар.

6. Про передачу зразкового ансамблю «Рондо» в міський Будинок культури

7. Про затвердження штатного розпису міського Будинку культури та Теплодарської міської бібліотеки.

8. Різне

Міський голова М.В.Жовнір

Страница 1 из 165 1 2 3 4 > >>
Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
Гость
Имя

ПарольЗабыли пароль?
Запросите новый здесь.
Время
Погода
Курс валют
Партнёры

Riva

Статистика сайта
Забавные фразы

А ларчик просто открывался